Misiunea

Liceul Tehnologic ”Gheorghe Șincai” asigură accesul tuturor elevilor la servicii de educație și instruire profesională, stimulând dezvoltarea carierei și inserția socio-profesională, promovând profesionalismul, egalitatea de șanse, solidaritatea și toleranța.