Oferta Educaționlă - An școlar 2017-2018

Liceu - zi

Tehnician proiectant CAD

28 locuri - sectia romana (intensiv engleza)

Tehnician proiectant CAD

28 locuri - sectia maghiara

Tehnician transporturi

28 locuri - sectia romana

Tehnician organizator banqueting

28 locuri - sectia romana

28 locuri - sectia maghiara

Scoala profesionala mecanic auto

15 locuri - sectia romana

15 locuri - sectia maghiara

Liceu - seral

Tehnician electrician electronist auto

Clasa a IX-a - 28 locuri

Tehnician transporturi

Clasa a XI-a 28 locuri

Scoala postliceala

Tehnician diagnosticare auto

Tehnician operator mașini cu comandă numerică

Școala de maiștrii

Maistru electromecanic auto

Maistru mecanic la exploatarea utilajelor de foraj și extracție

Tehnician proiectant CAD (proiectate asistată de calculator)

Ce reprezintă un tehnician proiectant CAD ?

Îmbinarea noțiunilor de desen tehnic tradițional cu noțiuni referitoare la utilizarea proiectării asistate la calculatorș

Realizarea, modificarea, vizualizarea și interpretarea desenelor in 2D și 3D.

Reprezentarea prin desene a designului pieselor și ansamblurilor proiectate.

Crearea interactivă d emodele ale obiectelor tehnice reale, analizarea acestor modele, generarea documentației pentru fabricarea lor.

Tehnician transporturi (mecanic auto)

Ce reprezintă un tehnician transporturi ?

Cunoașterea codului rutier și a normelor de circulatie pe drumurile publice

Constructia si functionarea automobilului

Explotarea tehnica a mijloacelor de transport.

Elaborarea contractelor si a documentelor de transport.

Executarea operatiilor de intretinere si de revizie a sistemelor de transport.

Aplicarea legislatiei in transporturi, a normelor de igiena si securitatea muncii.

In cadrul acestui profil veti avea posibilitatea de obtinere permisului de conducere categoria B si C fara taxe de scolarizare

Tehnician electronist auto

Ce reprezintă un tehnician transporturi ?

Construcţia şi funcţionarea automobilului, a instalaţiilor electrice si echipamentelor electronice auto.

Diagnosticarea instalaţiilor electrice si echipamentelor electronice auto.

Conducerea automobilului.

Aplicarea legislatiei in transporturi, a normelor de igiena si securitatea muncii.

In cadrul acestui profil veti avea posibilitatea de obtinere permisului de conducere categoria B si C fara taxe de scolarizare

La finalul ciclului de invatamant, dupa sustinerea examenului pentru certificarea competentelor profesionale, fiecare elev primeste un cerfificat care dovedeste calificarea in profilul urmat.